حق مسلم ما

بهمن ۰۵، ۱۳۹۲

هدیه وزارت ورزش و جوانان به رهبر ایران !

همانگونه که در تصویر زیر می بینید این هدیه در یک جعبه چوبی قرار داده شده است ! ماهر اسد برادر بشار اسد و رئیس وزارت ورزش و جوانان - شاخه سوریه  ,  این هبه را به حضرت آیت الله خامنه ای ( 3ص ) تقدیم کرده است .

جمهوری اسلامی از سقوط دمشق بسیار نگران است و رفتن بشار اسد را واقعه ای می داند که کابوس سقوط نظام اسلامی را تعبیر می کند.  برادر بزرگتر بشار اسد , حضرت آیت الله خامنه ای  تا کنون هم برای بشار اسد کم نگذاشته است. از ایران خبر رسیده که در این بحران بیکاری، جوانان طبقه فرودست فریب داده می شوند تا به عنوان یک کار نان و آب دار به سوریه بروند و اسد را یاری کنند در کشتار مردمش. جمهوری اسلامی در حمایت از دوست و برادر، همه قواعد اخلاقی را نیز وارونه کرده است.
از همه اینها بدتر حمایت بی چون و چرا و سرباز گیری منافقین خلق است که دست در دست تندروهای اهل سنت با نیروهای بشار اسد دیکتاتور می جنگند , زمانی منافقین در کنار صدام  , ایرانی میکشتند و اسمش را گذاشته بودند مبارزه برای براندازی حکومت اسلامی خمینی و حال در کنار تندروهای مورد حمایت قدرتهای اقتصادی منطقه در سوریه سر می برند و هنوز اسمش مبارزه انقلابی با اخوندهای شیعه است.