حق مسلم ما

بهمن ۰۹، ۱۳۹۲

آیا اسراییل یک کشور جعلی ست؟

 مناظره آقای عطا الله مهاجرانی و آقای سلی شاهور در تلویزیون BBC ( پرگار)
ישראל היא מדינה מזויפת?