حق مسلم ما

بهمن ۰۸، ۱۳۹۲

قاتل کردها !

این تصویر جدیدا در شبکه های اجتماعی منتشر شده و دست بدست می چرخد