حق مسلم ما

دی ۳۰، ۱۳۹۲

با حمایت دول غربی , حکومت خمینی و اسد هزار ساله ... !


دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو دو ------ آنها که دل به آمریکای جنایتکار و انگلیس خیانتکار دل بسته اند تا برایشان دموکراسی و حقوق بشر به ارمغان آورد , بهتر است هواپیمای اسد را خاموش و اسم سید علی را از لیست مسافران پرواز بعدی حذف کنند . آمریکا و انگلیس و اسرائیل با زخمی کردن خاورمیانه و به کشته دادن میلیونها نفر فقط و فقط به افکار پلید انحصاری خود توجه دارند .