حق مسلم ما

بهمن ۱۱، ۱۳۹۲

امام خون آمد

چه فکر میکردیم چه شد ! فکر میکردیم دیو چو بیرون رود فرشته درآید , اما دیو رفت و فرشته نیامد هیچ , که روزی صد هزار بار میگیم خدا رحمت کنه همون دیو رو , حداقل دیزی میخوردیم اون زمان حالا اشکنه پیاز هم نمیتونیم بخوریم , بقیه چیزاش به کنار ....
در سی و چند سال گذشته جایگاه زنان واقعا ارتقاع پیدا کرده و مردان هم از فرش به عرش رسیدن , خامنه ای متشکریم ! روحانی متشکریم

-----------------------------------------------------------------
پیشنهاد به ملت ایران
امسال روز ٢٢ بهمن را روز "نه به حجاب اجباری" اعلام کنیم. زنان بی حجاب  و با  پوشش دل خواه به خیابان بیایند.
------------------------------------------------------------------