حق مسلم ما

آذر ۲۲، ۱۳۹۲

عمه کیم جونگ کره شمالی , چیش کمتر از مادر چاوزه ؟

عمه کیم این روزها شدیدا تسلیت لازم شده . کی بهتر از دکتر محمود خودمون که فوق تخصص دلداریه...!