حق مسلم ما

آذر ۱۴، ۱۳۹۲

روح بزرگ ماندلا به ملکوت اعلا پیوست !

نلسون رولیهلاهلا ماندِلای ایران چه کسی خواهد بود ؟ 
نلسون ماندلا، زندانی محصور حکومت آپارتاید , اولین رییس جمهورسیاهپوست  آفریقای جنوبی، رهبر جنبش علیه آپارتاید, برنده جایزه صلح نوبل , از محبوب ترین رهبران قرن بیستم و امید بخش مردمان تحت ستم دیکتاتوری , امروز در سن ۹۴ سالگی در شهر پرتوریا در آفریقای جنوبی درگذشت