حق مسلم ما

آذر ۲۱، ۱۳۹۲

40 هزار فحش در فیسبوک مسی و لیما , علت این گونه رفتارها چیست ؟

تلویزیون  BBC این موضوع را با چند کارشناس به بحث گذاشته است , شما با کدام کارشناس موافق هستید ؟