حق مسلم ما

دی ۰۷، ۱۳۹۲

فاسد ترین حکومت اسلامی در سال 2013 چه کشوری بود ؟

در  سالهای گذشته  واژه های مثل اختلاس , پولشویی , رشوه , کلاهبرداری , رانتخواری  , دزدی , دور زدن  ...و در یک کلمه فساد اقتصادی برای ما مردم خاورمیانه و کشورهای اسلامی به یک پدیده معمولی تبدیل شده است . نمی خواهیم بگویم کشورهای غیر اسلامی به فساد اقتصادی آلوده نیستند , اما حجم و میزان فساد در کشورهای اسلامی و مخصوصا کشورهای اسلامی منطقه ما آنقدر بزرگ و گسترده است که فساد مالی دولتهای سکولار غیر اسلامی  پول خردش حساب میشود .
چرا دولتهای اسلامی به فساد کشیده میشوند ؟ آیا درست است بگویم پایه اسلام بر فساد اقتصادی بنا شده است ؟ در حالی که مردمان مسلمان در سرزمین وحی و نبوت با فقر و ناتوانی مالی دست و پنچه نرم میکنند , شاهد فساد گسترده دولتمردان و نزدیکانشان در همین بلاد هستیم . مشکل فساد مالی به سران حکومت امام زمانی ایران ختم نمی شود و تمام رهبران اسلامی را در کانون این آلودگی ها جا داده است . آیا اصول و مبانی اسلامی ( شیعه یا سنی ) بر استوانه فساد اقتصادی استوار است ؟
هزاران هزار سئوال مطرح میشود که برای هیچکدامشان پاسخی نیست , شاید این جوابها در خشاب سران القاعده , جعبه های کفش زنانه , داخل پلاستکهای فریزری ,  کیفها ی مسافران هواپیماهای ملی کشورها و شاید هم در جیب آقای الف ب باشد .
ریشه این فسادها کجاست ؟ به عقیده شما فاسدترین رژیم اسلامی در سال 2013 کدام دولت اسلامی بوده ؟ آیا شما پاسخی دارید ؟ سود این اختلاسها و دزدی ها به جیب کدام کشورها می رود ؟ این نظر سنجی نیست بلکه نظر خواهی است , شما چه فکر میکنید ؟ چرا بیشتر آلودگی ها در ممالک اسلامی حادث میشود ؟