حق مسلم ما

آبان ۱۹، ۱۳۹۲

واکنش احتمالی صادق لاریجانی به ترور صفدر رحمت آبادی

صفدر رحمت آبادی  اهل کرمانشاه بود
لابد زندانیان کرد , بلوچ , دراویش و بهایی در اولویت هستند !

یک قدم تا سوریه شدنمان باقی است . حماقت سران ایران , ناپاکی و مزدوری عوامل ترور , فقر و بیکاری گسترده و حمایت دشمنان ایران از گروههای تروریست منطقه  , چهار پایه اساسی است برای جنگ و خونریزی بیشتر و سوریه شدن . خون را با خون می شویند که بهشت زیر سایه شمشیرهاست !