حق مسلم ما

آذر ۰۹، ۱۳۹۲

تن فروشی زنان یکی از بیشترین اشتغالزایی بخش خصوصی در هشت سال گذشته را داشته است !

سی و چند سال قبل روح الله خمینی با وعده زندگی بهتر بر ایران حاکم شد , تمام شعائر اسلامی را جاری کرد و اقتصاد را متعلق به الاغ دانست . بعد از سی وچند سال حکومت اسلامی بسیاری از زنان ایرانی برای تامین معاش و سیر کردن شکم فرزندانشان تن فروشی میکنند . همانطور که در ویدیوهای زیر می بینیم تعداد این خانه های تن فروشی روز بروز در حال افزایش است و در یک رقابت سالم اسلامی  تعداد آنها از مساجد بیشتر شده و مشتریانشان از پیروان مساجد فزونی گرفته است .
حال این فضیلت الهی به یک شغل تبدیل شده مخصوصا در هشت سال گذشته به همت محمود و شرکا اشتغالزایی در این بخش سرآمد تمام صنوف محسوب میشود بعبارتی تن فروشی زنان در ایران یک فضیلت الهی است!
به این میگن رحمت در لباس نقمت یا زحمت در لباس لقمت , باید از دولت و همکاران محمود احمدی نژاد تشکر کرد . نور بباره به قبر محمد رضا پهلوی که فقط یک شهر نو داشت و بس , امروز همه ایران شهر نو شده است و این از فواید دین مبین روح الله خمینی است . هیچ شغلی در هشت سال گذشته اینقدر رشد نداشته و اینقدر کارگر به خدمت نگرفته است .