حق مسلم ما

آبان ۲۸، ۱۳۹۲

چرا مجاهدین روز عاشورا اعلام کردند ایران تاسیسات جدید اتمی میسازد ؟

مسعود رجوی ( ع ) بعد از مشورت با کارشناسان فنی اتمی در اتاق مخصوص مشورت با زنان نگون بخت مجاهد , دقیقا ظهر عاشورا مطمئن گردید جمهوری اسلامی سید علی خامنه ای در حال ساخت تاسیسات جدید اتمی زیر زمین است .
در مکتب شیعه جماع در ظهر عاشورا مستحب موکد است !