حق مسلم ما

آذر ۰۳، ۱۳۹۲

در پی توافق ایران و 1+5 , در اسرائیل سماق نایاب شد !


سماق بدین خدمت آقاشون بنیامین خان , بیکار نباشند 

نتانیاهو برای اسرائیل و ملت بسیار عزیز اسرائیل دقیقا احمدی نژاد است برای ایران و مردم ایران
نتانیاهو همان چوبی را بر یهودیت و مردم اسرائیل میزند که احمدی نژاد بر اسلام و مردم ایران زد

زنده باد ملت یهود و مردم اسرائیل
نفرین  و صد نفرین بر تند روی و خود شیفتگی


این هم ویدیوی یک فارسی زبان اسرائیلی که از نزدیکان و هم فکران نتانیاهو است