حق مسلم ما

شهریور ۲۷، ۱۳۹۲

آزادی خس و خاشاک سیاسی از زندان به دلیل نرمش قهرمانانه نبود !

نامبرده در جمع خبرنگاران اضافه کرد آزادی نسرین ستوده و سایر خس و خاشاک سیاسی از هتل اوین به دلایل گوناگونی صورت گرفت و ربطی به نرمش قهرمانانه رهبری یا حضور حسن روحانی در سازمان ملل ندارد , فدوی با لبخند ملیح دلایل اخراج برخی از زندانیان سیاسی را به شرح زیر اعلام کرد .

1- بدلیل کمبود جا در زندان , همانگونه که میدانید با تغییر دولت زندانی ها عوض میشوند و ما با کمبود سلول انفرادی و کمبود بازجوی خبره امام حسینی مواجه هستیم .
2- اینها اکثرا زندانی شان را کشیده اند و کم کم خودشان آزاد میشدند , ما هم منت سرشان گذاشتیم دو ماه زودتر آزادشان کردیم که پروندشان باز باشد .
3- عرب سرخی و ستوده ها و... باید آزاد میشدند تا جا برای مرتضوی و مشائی ورحیمی و  ... باز شود ! همانطور که گفتم هر دولتی در نظام مقدس اسلامی زندانی های خاص خودش را دارد , بالاخره باید مردم با یه چیزی سر گرم باشند یا نه ؟
4- صلاح و مصلحت نیست که رئیس جمهور اعتدالی آزاد باشه اما نزدیکانش و کسانی که نزدیک به او فکر میکنند در حبس باشند , خوبیت ندارد و وجه نظام مقدس اسلامی را خدشه دار میکند .
5- بالاخره آنها که هشت سال چریده اند و پروار شده اند باید یک مدت استراحت کنند , حالا این که چه کسانی در هتل اوین جایگزین شوند به نظر حسن کلید ساز بستگی داره .!
6- .....
این آخوندها خوب بلد هستند شل کن سفت کن در بیاورند و مردم را سر کار بگذارند . ما مردم چقدر بدبخت هستیم که با این خبرها خوشحال و غمگین یا جو گیر میشیم .