حق مسلم ما

شهریور ۱۴، ۱۳۹۲

دلنوشته نعیمه برای نعیما


نعیما جان دختر دلبندم کسب مقام اول مرکز نخبگان ایالت انتاریو کانادا را به تو تبریک می گوییم.
نه بخاطر اینکه من و جد پدری تو و جد مادری تو ضد غرب و امپریالیسم بودیم، بلکه به خاطر اینکه تو در یک رقابت نا عادلانه و ناجوانمردانه با رانت «منسوبین آل خمینی» توانستی خودت را به کانادا برسانی.
حتما می دانی که اگر فرصت تحصیل برای تمام فرزندان ایران در آنجا امکان پذیر بود، تو هیچ مقامی نمی آوردی. بچه های ایران در بهشتی که جد تو خمینی برای مردم ایران درست کرده باید زندانی باشند و هشتشان گرو نهشان باشد ولی خود من و تو و دیگر آقا زادگان باید برویم و در کشورهای استکباری درس بخوانیم. اصلا ولش کن دخترم. خواستم بگویم تو را برای دیانتت و برای شرکت در جلسات هفتگی قران دوست دارم و افتخار می کنم. می بینم روح قران و تعلیمات جد اعظممان ایت الله خمینی و ایت الله طاهری بد جوری در تو اثر گذاشته و با شلوار تنگ و گسیوان بافته در مجامع ظاهر میشوی. آفرین به تو. دخترم قدمهایت را با کفش پاشنه بلند محکمتر بردار و از آنچه تجربه کرده و آموخته ای ذره ای با هموطنانت در میان مگذار. آخر میدانی که در ایران جد تو یک بهشتی درست کرده که نمی شود خانم ها با شلوار تنگ بیرون بیایند.
 حتما شنیده ای که تازگیها کلی از دختران هم سن و سال تو را بخاطر پوشیدن شلوار ساپورت گرفته اند. نعیما جان پس همان جا بمان و با استکبار جهانی مبارزه کن. تو با ان روسری که سرت کرده ای و اتفاقا ترکیب خیلی جالبی با شلوار تنگ و کفش پاشنه بلندت دارد مشت محکمی بر دهان امریکای جهان خوار و فرهنگ منحط غرب کوبیدی.
من به تو افتخار میکنم.
دلنوشته نعیمه اشراقی ( نوه خمینی ) به دخترش نعیما طاهری ( نتیجه خمینی )