حق مسلم ما

مرداد ۲۷، ۱۳۹۲

بشکند دست سبزم که به روحانی رای دادم ! بشکند گردن خاتمی که گفت بروید به حسن رای دهید !


 حسن روحانی در 24 مرداددر مجلس حرف دلش را زد و خود واقعی اش را نشان داد و اعتراض های پس از انتخابات 88 ( جنبش سبز مردم ایران ) را همگام با علی خامنه ای "اردوکشی خیابانی" نامگذاری کرد و یکی از وزیرانش گفت " تقلبی در انتخابات 88 نشده است"  روحانی آب پاکی را ریخت روی دست یک تعداد ساده دل مثل من و امثال من که به این روباه بنفش دل بسته بودند. روحانی با این حرفش تمام کسانی را که به او رای داده بودند حلق آویز کرد . تف بر حسن کلید روباه صفت .
واقعا که تفاوت حسن و محمود مانند تفاوت پپسی است و کوکا