حق مسلم ما

مهر ۱۵، ۱۳۹۱

عکس یادگاری در آخرین شب اقامت در شهرک اشرف عراق !

درقرارگاه اشرف علاوه بر صحبت کردن با یک زن , استفاده از موبایل و اینترنت, نگاه کردن به عکس پدر و مادر یا تلفنی صحبت کردن  , عکاسی و عکس گرفتن از خودمون هم ممنوع بود ! 
اما شب آخر اقامت در اشرف از جعفر خواستیم از ما دوتا عکس بندازه ! برای اولین بار در عمرم با یک زن سه دقیقه تنها شده بودم .... فرداش هم رفتیم لیبرتی ...


مجاهدین خلق قاتلان فرزندان ایران زمین ....!