حق مسلم ما

اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۹

کمپین 5 میلیون ندا

در حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی
پنج میلیون ندای آزادی سر میدهیم
تا سقوط دولت اجنبی ساخته و کودتائی سید علی خامنه ای در خیابان می مانیم
سقوط دولت محمود را رقم خواهیم زد

.
.
.
.