حق مسلم ما

شهریور ۱۹، ۱۳۸۸

چرا خامنه ای و احمدی نژاد از موبایل میترسند ؟

روز قدس با موبایل به تظاهرات خواهیم آمد


تاثیر موبایل ( سلفون ) بر رفتار انسانها