حق مسلم ما

شهریور ۲۴، ۱۳۸۸

اگر روز قدس نباشیم یا کم تعداد باشیم چه میشود ؟

اگر روز قدس نباشیم یا کم باشیم چه میشود ؟
1- شیخ اصلاحات این شجاع ترین روحانی ایران ، 28 شهریور دستگیر میشود
2- موسوی و خاتمی هم چند روز بعدش دستگیر میشوند
3- پیمانکاران جهان اسلام ( کودتا چیان ) تمام زندانیان سبز را سر به نیست خواهند کرد
4- کودتا چیان به زور اسلحه از ایران یک کوبای جدید اسلامی خواهند ساخت
5- کودتاچیان به نام اسلام دختران و زنانتان را به یغما خواهند برد و با ثروت ملی مردم ایران ( نفت ) تروریستهای حماس و جهاد اسلامی لبنان را پروارتر خواهند کرد
6- نفس کشیدن در ایران جیره بندی خواهد شد
7- مشروعیت و مقبولیت خ . ر و ا. ن و دولت کودتائی انها رسمیت خواهد یافت
و هزاران اتفاق ناگوار غیر انسانی دیگر روی خواهد داد، اگر روز قدس نباشیم یا کم باشیم
تصور کن اگر حتی تصور کردنش سخته

برای آزادی خویش از چنگال دیکتاتوری خامنه ای این ولایت مطلقه نظامی

همه با هم روز قدس ( جمعه 27 شهریور 88) با روبان سبز در خیابانها

حاضر میشویم

نمی گذاریم پیمانکاران ولایت مطلقه نظامی خواب خوش داشته باشند

ما ایرانی هستیم ما سبز هستیم

همه دنیا میدانند پاسداران خامنه ای لواط کارند واسلام نابشان آکنده از تجاوز جنسی است !

همه دنیا میدانند پاسداران خامنه ای لواط کارند واسلام نابشان آکنده از تجاوز جنسی است !

همه دنیا میدانند پاسداران خامنه ای لواط کارند واسلام نابشان آکنده از تجاوز جنسی است !