حق مسلم ما

شهریور ۱۶، ۱۳۸۸

در دولت دهم زردک به جای هلو در هیات دولت سرو میشود

روز دوشنبه مراسم تودیع و معارفه وزرای پیشین و فعلی بهداشت برگزار شد.
کامران باقری لنکرانی ( هلو )که گفته می‌شود به دلیل مخالفت با معاونت اولی اسفندیار رحیم مشایی مجبور شد کابینه را ترک کند، جای خود را به مرضیه وحید دستجردی ( زردک ) داد تا برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، یک زن زمام‌دار امور یک وزارت‌خانه شود.
چندی قبل محمود احمدی‌نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی درباره باقری لنکرانی گفته بود: «مثل هلو می‌ماند. آدم می‌خواهد بخوردش.»


.

.

.