حق مسلم ما

شهریور ۱۷، ۱۳۸۸

به همت محمود احمدی نژاد بعد از 127 سال درمشهد ، حرم امام رضا ( ع ) نجس شد

فتوای همه علمای شیعه و سنی : ورود غیر مسلمان و کافر حربی به مسجد و اماکن مقدس حرام ونجس است
.
در تاریخ آمده است 127 سال قبل مورد مشابهی اتفاق افتاده است
.
در حالیکه چادر از سر دختر مسلمان می کشند کمونیستهای ونزوئلایی را با چادر به حرم امام رضا می برند
در حالیکه عومال کودتا در گوشه ای از کشور یک دختر محجبه را در خیابانها می ربایند و چادر از سرش می کشند و به او می گویند لیاقت چادر را ندارد و در تاریکی او را در بهشت زهرا رها می کنند، احمدی نژاد رییس دولت برآمده از کودتا، در گوشه ای دیگر از کشور زنان کمونیست ونزوئلایی را به حرم مطهر امام رضا برده و بر سر آنها چادر می کند. حتما به زعم کودتا گران آنها لیاقت چادر را دارند و این دختر جوان مسلمان این لیاقت را نداشته است.
تصویر زیر هیات همراه رییس جمهور ونزوئلا ست که با چادر در حرم حضورت امام رضا(ع) حضور یافته اند:

درتصویرفوق عوامل نجاست را بخوبی میبینید .

اینان از مشهور ترین زنان غیر مسلمان جهانند که در گسترش فساد شهرت جهانی دارند

اینان هم اغوشان چاوز کمونیست هستند

.
.