حق مسلم ما

شهریور ۰۲، ۱۳۸۸

روباه سبز جمهوری اسلامی را بشناسیم

وقتی دید مردم ریختن توی خیابان و هر آئینه که ملایان را سرنگون کنند
در خطبه نماز جمعه به طرف مردم ( جنبش سبز) متمایل شد .
وقتی دید از آن شتاب و شدت مردم در ظاهر کم شد و دولت کودتا قدرت گرفت
در مجمع تشخیص منفعت نظام گفت باید همه زیر چیز آقای خامنه ای باشند و گوش به فرمان او

اکبر تو یک روباه مکار و حقه باز هستی تو دبیر کل حزب باد هستی مردم ایران هشیار و بیدارند
تو نمی توانی با دو دوزه بازی کردن سر ملت را شیره بمالی

ما زاده آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
.
.
.
.