حق مسلم ما

مرداد ۱۰، ۱۳۸۸

تاریخ انقضاء 10/5/1388

شربت معترفه را به تمام کشیشان ، ملایان ، بازجویان و تمام کسانی که اعتراف گیرنده هستند ، توصیه میکنیم
اگر مراجعه کننده یا اسیر شما فقط چهل روز
روزی سه بار هر بار شش قاشق غذاخوری
میل کند
به آنچه شما بخواهید اعتراف میکند
شرکت داروئی موتلفه با سی سال سابقه خدمت در ایران ، روسیه ، ونزئولا ، کوبا وسوریه
این شربت ساخته شده است از:
خون انسان مبارز،آسفالت ، کاغذ رای، موی سر رهبر، اشک چشم مادران داغدار،عصاره شلاق سردار رادان،
خاک کهریزک،شعار مرگ بر مجتبی ، وتکای روسی و بسیاری چیزهای دیگر


.
.
.