حق مسلم ما

تیر ۲۹، ۱۳۸۸

عکس محمود احمدی نژاد روی شیشه های آبجوی روسی میدرخشد

بعد از کودتای ننگین 22 خرداد 88 به فرمان پوتین و اجرای مجتبی خامنه ای
مسئولین روسیه در اقدامی عجیب عکس محمود 13 را روی آبجوهای روسی صادراتی به کشورهای اسلامی چاپ کردند

.
.