حق مسلم ما

مرداد ۰۱، ۱۳۸۸

ایرانیان مقیم تورنتو در کانادا شنبه 25 جولای 11 صبح در کنار مردم ایران خواهیم بود .

در راستای حمایت از مردم ایران و همزمان با تظاهرات مردمی سوم مرداد در ایران ، ما ایرانیان مقیم تورنتو در روز شنبه 25 جولای ساعت یازده صبح در محل تقاطع یونیورسیتی و کالج ( .siouthbound on university to Queen St) تظاهرات آرامی خواهیم داشت . شما هم اگر مقیم تورنتو هستید به ما ملحق شوید .
(تصویر بریده جراید )


ساعت 9 و 45 دقیقه صبح اتوبوس در تقاطع یانگ و الگین میلز برای ساکنان ریچموند هیل مهیا است . تا شما را به محل اصلی تجمع ببرد . حضور سبز شما را خواهانیم .
.
.