حق مسلم ما

خرداد ۲۷، ۱۳۸۸

محسن رضایی کودتاچیان را اینطوری دستگیر میکند . کمکش کنیم

دوستان عزیز اگر در انتخابات 22 خرداد به آقای محسن رضایی رای داده اید ،او را کمک کنید در حقیقت از رای خود دفاع کنید


انتشار آراء دکتر محسن رضائی از سوی وزارت کشور موجب یک ناباوری عمومی در میان مردم و به خصوص در میان هواداران این کاندیدا شده است.
جمعی از هواداران دکتر محسن رضائی با همکاری سایت رسمی ایشان ، درصدد ثبت نام از هواداران و رأی دهندگان به وی برآمدند.
از کلیه کسانی که به دکتر محسن رضائی رأی داده اند تقاضا میشود فرم مخصوص را پر کنند.

شاید این هم راهی باشد برای بر ملا شدن دست کودتا چیان
من شخصا از طرفداران ایشان نیستم اما با همه همکاری میکنم تا دست کودتاچیان رو شود
در صورت تمایل میتوانید با این شماره تماس بگیرید: 02188912635
.
.