حق مسلم ما

خرداد ۲۱، ۱۳۸۸

حذف محمود از توکیو و نیوزلند آغاز شد( 12 خرداد 88)

به امید روزی که محمود و حزب سرکوبگر پادگانی اش از گیتی محو شوند
مرگ بر محمود دروغگو
.