حق مسلم ما

اردیبهشت ۳۱، ۱۳۸۸

همه میدانند ما به چه کسی رای خواهیم داد .