حق مسلم ما

اسفند ۱۷، ۱۳۹۵

از آخر نهم شدیم !

از بس بین بد و بدتر انتخاب کردیم و رای دادیم .... رتبه ما 191 شده در بین 199 کشور