حق مسلم ما

آذر ۱۷، ۱۳۹۵

قیمت هر دلار به حدود ۹۰۰۰ هزار تومان خواهد رسانید .


محاسبه سر انگشتی تدارکاتچیان رهبری ایران و نرخ برابری ارز در طول چهار دهه!

  بازرگان دلار ۷ تومان زمان شاه را به ۱۴ تومان رساند. 
بنی‌صدر یک دلار۱۴ تومانی را به  ۳۰ تومان رساند. 
خامنه‌ای و میر حسین موسوی در پایان دوره یک دلار۳۰ تومانی را به  ۱۰۰ تومان رساندند. 
رفسنجانی موفق شد بعد از هشت سال ریاست یک دلار صد تومانی را به ۴۸۰ تومان برساند. 
محمد خاتمی در دوران حکومتش یک دلار۴۸۰ تومانی را به حدود ۹۰۰ تومان رساند. 
احمدی‌نژاد معجزه کرد و یک دلار۹۰۰ تومانی را در پایان دوره اش به  ۳۳۰۰ تومان رساند. 
تقریبا هر تدارکاتچی نرخ برابری ارز را به سه برابر رسانده است , بعبارت دیگر ارزش پول ایران را به ثلث تقلیل داده . 

بنابراین اگر حسن روحانی هشت سال بماند !!!
قیمت هر دلار به  حدود ۹۰۰۰ هزار تومان خواهد رسانید .