حق مسلم ما

بهمن ۰۹، ۱۳۹۴

شیرین عبادی : انتخابات اسفند ماه را تحریم کنید و شرکت نکنید

با توجه به قلع و قمع بی سابقه داوطلبان نامزدی انتخابات خبرگان، که این بار بیش از همیشه در کانون توجه گروه های سیاسی و افکار عمومی بود، شرکت در انتخابات معنا و مفهومی ندارد چون حداقل رقابتی نیست . دیدن میزگرد زیر بسیار جالب و دیدنی است , پافشاری اصلاحطلبان بر اینکه به هر شکلی باید در انتخابات شرکت کرد و به نظام ولی فقیه رای داد حال آنکه شیرین عبادی در نهایت درایت  و عاقل اندیشی میگوید رای ندهید که رای شما هیچ ارزشی ندارد .
شیرین عبادی کاملا بر حق میگوید که انتخابات اسفند پیش رو را تحریم کنید .