حق مسلم ما

دی ۲۲، ۱۳۹۴

چگونه فقیه و مجتهد شویم

از آنجا که رییس مجلس خبرگان رهبری و از اعضای فقهای شورای نگهبان تاکید کرده است، فقط فقهای این شورا هستند که اختیار «تشخیص اجتهاد» کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری را دارند و نیز گفته این فقهای شورای نگهبان هستند که به علمیت و اجتهاد افراد حکم می‌کنند و «سنت حوزه مبنی بر صدور اجازه اجتهاد از سوی مراجع تقلید، در گذشته بوده است».

فلذا کافی است با مراجعه به شورای نگهبان و پاسخ به سئوالات فقیه شناسی و مجتهد سازی  به یک مجتهد تمام و کمال تبدیل شویم . محمد یزدی گفته رسم و رسوم مجتهد شدن به روش سنتی  , قدیمی شده و مثل هر چیز دیگری باید update شود ! اما افسوس که محتوای داخل سر ملایان هرگز update نمی شود .
نمونه سئوالات فقیه شناسی شورای نگهبان را می توانید در اینجا ببینید 
حامیان حسن خمینی پس از نام‌نویسی او در انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفتند که او دارای اجازه اجتهاد از تعدادی از مراجع تقلید شیعه است اما مسئولان شورای نگهبان گفتند که چنین مسئله‌ای برای آنها سندیت ندارد.