حق مسلم ما

آذر ۱۵، ۱۳۹۴

سازمان ولایتمدار نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران هر روز فاجعه می آفریند !

سریال درحاشیه ( ساخته مهران مدیری ) تصویر اسفبار بیماران و پول پرستی اکثر پزشکان بی وجدان ایرانی را در بیمارستانهایی که در حقیقت قتلگاه هستند را نشان میداد . نظام پزشکی ایران در اعتراض به پخش این سریال موجب توقف آن شد . بر هیچکس پوشیده نیست که پزشکان دست پرورده حکومت الله تا پول نگیرند بیمار نمی بینند , سازمان وابسته به آنها از خودشان کثیف تر و نا لایق تر است .
هر روز ه  صدا جنایت مشابه در بیمارستانها و مطب های پزشکان ایرانی اتفاق می افتد , اما هیچکس و هیچ جایی جرات افشای آنرا ندارد . چرا که اینها پزشکان ولایی هستند و سازمان نظام پزشکی آنها سازمان ولایی است .
به برگ گل دست نزنید و حقایق دنیای پزشکی آنها را به رخشان نکشید که ولی امر مسلمین جهان حامی آنهاست . فراموش نکنیم که خمینی گفته بود کوخ نشینان را بر کاخ نشینان ترجیح میدهد و این پزشکان دست پرورده همان دانشگاههایی هستند که زیر نظر او و جانشینش  مطابق قوانین اسلامی اداره میشود .
«خانواده ای فقیر برای بخیه پارگی چانه فرزندشان به یکی از بیمارستان های استان اصفهان مراجعه می کنند. پزشک اورژانس پس از بخیه صورت کودک، پدر وی را برای تسویه حساب، روانه حسابداری بیمارستان می کند. صورتحساب حدود 150 هزار تومانی برق از سر والدین کودک می پراند و بیان می دارند که به دلیل عدم استطاعت مالی، قادر به پرداخت این مبلغ نیستند.
پزشک معالج پس از مواجهه با این بیان خانواده فقیر، دستور شکافتن بخیه هایی را می دهد که دقایقی پیش بر صورت کودک بیمار زده شده است و در کمال ناباوری، پرستار کودک 4 ساله را بر لب تخت نشانده و ، بخیه ها را باز می کند!»

زنده باد خمینی و خامنه ای پاینده باد اسلام ناب محمدی ! بر قرار باد نظام مقدس الهی , امام زمانی .... سلام بر داعش و پیروان راستین محمد (ض)