حق مسلم ما

شهریور ۲۵، ۱۳۹۴

امروز یک الاغ از طویله رهبری کم شد


الاغ ابوالقاسم خزعلی ،  امروز سقط شده است
مرگ دیرهنگام این الاغ ولایتمدار را به احاد ملت عزیز و سربلند ایران در جای جای کره زمین شادباش میگوئیم 
به امید روزی که در هیچ کجای ارض اثری از هیچ الاغی نباشد