حق مسلم ما

شهریور ۰۸، ۱۳۹۴

شعله در شعله خشم امام جمعه کرج سوخت


شعله رئوفی صبح روز شنبه (۷ شهریور، ۲۹ اوت) در پی آتش سوزی محل زندگیش در پناهگاهی که برای حیوانات درست کرده بود، جان باخت. او از حدود ۱۰ سال پیش با راه‌اندازی پناهگاهی در اشتهارد کرج که به "پناهگاه گربه‌های جانان" مشهور بود به درمان و نگهداری از گربه‌ها می‌پرداخت. در اثر آتش سوزی پناهگاه اشتهارد، حدود 250 گربه به فتوای حسینی همدانی و عاملیت بسیجیان مخلص سوختند و یا خفه شدند و شعله رئوفی هم در اثر استنشاق دود و co  جان سپرد.
اسید پاشی اصفهان , کشتار بیرحمانه سگان ورامین , تجاوزات جنسی و کشتن زنان مشهدی ( سعید حنایی ) , تجاوز و قتل زنان کرمانی , داستان خمینی شهر و گلپایگان و.... و حالا مرکز پناهجویان گربه های بیمار در کرج همه و همه با فتوای شرعی امامان جمعه و عوامل اجرایی بسیج طراحی و اجرا شده است .                    کشف DVD مستهجن و زن لخت از اتاق محمد رضا رحیمی و بابک زنجانی در اوین( 18 + )