حق مسلم ما

خرداد ۲۲، ۱۳۹۴

خامنه ای آماده نوشیدن جام زهر غنی شده

شیعیان هرگز زیر بار زور نمی روند مگر اینکه زور پرزور باشد

بعد از افشا شدن شنود مذاکرات هسته ای در ژنو و نامه محرمانه و اتمام حجت اوباما به خامنه ای همه منتظر بودند تا از زبان سخنگویان سید علی نظر رسمی او را بشنوند , لاکن مشخص میشود زور آنقدر پرزور است که رهبر شیعیان فاشیست جهان هم آنرا پذیرا شده و مانند اسلافش جام زهر غنی شده را در دست گرفته است , چرا که امروز در نماز جمعه ها معلوم شد که خامنه ای دستور داده موضوع مذاکرات از دستور کار دلواپسان خارج شود و اجازه داده شود پاسداران مذاکره کننده بر مبنای توافق لوزان به نوشتن متن نهایی توافق سرعت بدهند. امروز  نه تنها احمد خاتمی در نماز جمعۀ تهران بلکه علم الهدی در نماز جمعۀ مشهد  هم کمترین اشاره ای به بازرسی ها و بازپرسی ها و خط قرمزها نکردند و حتی برای راضی کردن دلواپسان در روزهای گذشته سعی در توجیه مثبت نوشیدن جام طهر غنی شده خامنه ای برآمدند.