حق مسلم ما

بهمن ۲۴، ۱۳۹۳

وال استریت جورنال از نامه محرمانه خامنه ای به اوباما خبر داد

متن نامه سید علی حسینی خامنه ای به باراک اوباما در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه خامنه ای رئیس جمهور آمریکا را برادر مومن خطاب کرده است .
جناب  حاج حسین اوباما دامت برکاته
برادر مومن مگر تو نمی بینی من تن ناقصی دارم , تا کی میخوای فشار بیاری , خودت کم بودی که بقیه اروپایی ها رو هم خبر کردی که فشار بیارن , بیش از این نمی تونم نرمش کنم اون هم نرمش قهرمانانه , چند نفر به یک نفر ؟ !!!!!!
من که جام زهر را هم خوردم و گفتم موافقم , مگر سخنرانی اخیر من را نشنیدی ؟ من که رضایت دادم چرا یک قدم عقب نمی ری , نامرد یک قدم برو عقب نفسم واستاد , حسین آقا چشم هر چه تو بگی , همین رو میخواستی !!!!!
                                                                                   ولی امر مسلمین جهان سید علی خامنه ای