حق مسلم ما

بهمن ۲۶، ۱۳۹۳

آتش زدن قرآن ( 18 + )

یک زن لخت فمنیست عرب با آتش زدن قرآن و انتشار عکسهای آن در دنیایی مجازی  , مسلمانان خشک مغز را به چالش کشیده است . چالش آتش زدن قرآن