حق مسلم ما

شهریور ۱۸، ۱۳۹۳

دکتر مرمندی : بیماری مردانه امام خامنه ای ارثی است

سرپرست پزشکان جراحی بیضتین حضرت امام خامنه ای در بیانات جدید خود فرمود , بیماری امام علی خامنه ای ( ع ) جنبه ارثی دارد و تصاویری در دست است که نشان میدهد  پدر بزرگوارشان آلت الله حاج سید جواد  خامنه ای هم مبتلا به همین بیماری بوده اند .
سرپرست پزشکان محارم آن حضرت اضافه کرد این بیماری واگیر نیست و آحاد مقربین  مسلمین جهان که برای امرار معاش تا بحال از آن آویزان بوده اند نگران سلامتی خودشان نباشند .
وی اضافه کرد زنان عمارت النساء هم نگران نباشند و بزک  دوزک کنند که آقا عنقریب به بستر برمیگردند و مشغول نرمش قهرمانانه میشوند .