حق مسلم ما

تیر ۱۵، ۱۳۹۳

جانشینان پیامبر اسلام در هزاره سوم !

زنده و پاینده باد پیامبری که چنین جانشینانی دارد