حق مسلم ما

تیر ۳۰، ۱۳۹۳

مقایسه دولتمردان اسرائیل و مردم اسرائیل در یک قاب

اگر تندروان اسرائیل و احمق های حماس دست از سر مردم بردارند , مردم فلسطین و اسرائیل هیچ مشکلی با هم ندارند این هم سند