حق مسلم ما

تیر ۱۷، ۱۳۹۳

برزیل 1 و آلمان 7 ( فقط در هشت ثانیه ) !

هشت ثانیه ویدیوی طنز , بررسی شکست برزیل