حق مسلم ما

تیر ۰۹، ۱۳۹۳

تن فروشی زنان یکی از بیشترین اشتغالزایی بخش خصوصی اسلامی در سالهای اخیر را داشته است !

وارد مسجد امام خمینی  که میشویم , سمت چپ روی در نوشته شده  صیغه حلال موقت , در را که باز کنیم یک حاجی اقای روحانی پشت میز نشته و یک آلبوم عکس جلویش .....این روزها با دهان روزه روزپی گری میکنند , سی و چند سال قبل روح الله خمینی با وعده زندگی بهتر بر ایران حاکم شد , تمام شعائر اسلامی را جاری کرد و اقتصاد را متعلق به الاغ دانست . بعد از سی وچند سال حکومت اسلامی بسیاری از زنان ایرانی برای تامین معاش و سیر کردن شکم فرزندانشان و فراهم کردن نیم کیلو زولبیا بامیای افطاری  تن فروشی میکنند , و اینچنین بود که خمینی و خامنه ای ایران را به بزرگترین مسجد امام خمینی جهان ( روزپی حانه امام خمینی ) تبدیل کردند .
 همانطور که در ویدیوهای زیر می بینیم تعداد این خانه های تن فروشی روز بروز در حال افزایش است و در یک رقابت سالم اسلامی  تعداد آنها از مساجد بیشتر شده و مشتریانشان از پیروان مساجد فزونی گرفته است .
حال این فضیلت الهی به یک شغل تبدیل شده مخصوصا درسالهای گذشته  به همت محمود و شرکا اشتغالزایی در این بخش سرآمد تمام صنوف محسوب میشود بعبارتی تن فروشی زنان در ایران یک فضیلت الهی است که اسمش را گذاشته اند صیغه موقت !
به این میگن رحمت در لباس نقمت یا زحمت در لباس لقمت , باید از دولت و حکومت اسلامی تشکر کرد . اگر چه سلطنت طلب و شاهپرست نیستم اما میگم  نور بباره به قبر محمد رضا پهلوی که فقط یک شهر نو داشت و بس , امروز همه ایران شهر نو شده است و این از فواید دین مبین اسلام و پاقدم  روح الله خمینی است . هیچ شغلی در هشت سال گذشته اینقدر رشد نداشته و اینقدر کارگر به خدمت نگرفته است .