حق مسلم ما

تیر ۰۲، ۱۳۹۳

تصاویر زنان طرفدار تیم فوتبال بوسنی و هرزگوین !

چهار شنبه هر تیمی که طرفدارانش خوشگلتر باشه برنده میشه !
به نظر شما ایران برنده است یا بوسنی ؟