حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۷، ۱۳۹۳

شما از دلواپسان هستید یا از دلاوران ؟

دلاور هسته ای .... 50 تومن بسته ای
دلواپس هسته ای ... صیغه بکن , دسته ای
 کلیک کنید

ما نه دلاوریم نه دلواپس , ما انسانیم , ایرانی هستیم