حق مسلم ما

فروردین ۱۷، ۱۳۹۳

این کودک لیاقت رهبری , مسلمین جهان را دارد

ولایتمدارترین کودک تاریخ بشریت