حق مسلم ما

اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۳

رسول کربکندی مدیر عامل استقلال میشود

با توجه به تغییر و تحولات بزرگ در باشگاه پرسپولیس تهران و تعیین هیئت مدیره جدید و مدیر عامل تازه و با کنار رفتن پروین از باشگاه قرمزها و آمدن جناب  آقای رحیمی از اصفهان به تهران و جانشین علی پروین شدن و از آنجا که وزارت ورزش و جوانان قول داده است بعد از پرسپولیس , استقلال را پاکسازی کند .
 کارشناسان امور لهجه ورزشی  متحد القول  شدیدا معتقد هستند , کرسی مدیر عاملی استقلال حق مسلم رسول کربکندی یا یک شیرین زبان دیگر اصفهانی است .
البته برخی از رسانه ها از کودتای اصفهانی ها در فوتبال تهران سخن میگویند .

کفاشیان ( رئیس فدراسیون فوتبال ) اصفهانی است , تاج ( رئیس سازمان لیگ ) اصفهانی است , رحیمی ( مدیر عامل جدید پرسپولیس )  اصفهانی است و قطعا مدیر عامل جدید استقلال اگر رسول کربکندی نباشد  یعنی اینکه وزارت ورزش و جوانان دولت حسن روحانی  دو باشگاه پر طرفدار سرخابی را به یک چشم نگاه نمی کند و تبعیض قائل میشود .
لابد یه چیزی هست که ....