حق مسلم ما

اسفند ۲۸، ۱۳۹۲

سال نو مبارکباد

بامید اینکه سید علی و شرکا در سال جدید زیر سم اسبان تیزروی ایران , سقط شوند

شما چه آرزویی برای سال جدید دارید ؟