حق مسلم ما

اسفند ۲۰، ۱۳۹۲

پیرزنی که تصویرش , تمامیت جهان اسلام شیعه را می لرزاند کیست ؟


روزنامه جوان در  شماره سه‌شنبه خود تصویر گوهر عشقی مادر ستار بهشتی را از عکس دیدار کاترین اشتون با او و نرگس محمدی حذف کرده . روزنامه جوان توسط بچه های بیت معظم له چاپ و تکثیر میشود .
ولی فقیه و رهبر مسلمین جهان از یک پیر زن هفتاد ساله وحشت دارد . زنده باد گوهر عشقی که نفس کشیدنش موجب به شماره افتادن نفس های سید علی ( دیکتاتور اسلامی ) میشود .